If you appreciate the work done within the wiki, please consider supporting The Cutting Room Floor on Patreon. Thanks for all your support!

Hjälp:Innehåll/Översättningsregler

From The Cutting Room Floor
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Help:Contents/Translation Rules and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎español • ‎français • ‎lietuvių • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎svenska • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語 • ‎한국어

Vi välkomnar vilken hjälp som helst med att översätta saker på wikin. Däremot får Ni se att ni följer reglerna vi har angående lågt flytande.

Tänk på att det finns två separata saker folk kan översätta på wikin: små delar av oanvänd text, bilder med mera som är en del av en större sida och att översätta hela självaste sidan. Fastän de regler vi har för att göra båda två är mest likadan kräver en tillagd sidöversättning inga särskilda förberedelser. Däremot när en hel sida översätts genom den tillgängliga översättningstilläget behövs en viss förberedelse av sidan innan arbetet kan börja.

Allmänna riktlinjer

Flyt

Vänligen översätt enbart till de språk du själv pratar eller har en grad flyt i. Använd inte Google Översätt eller andra automatiserade översättare. Görs det kommer de följande meningarna att vara i still med: "En bara egenspråk i omvandlingen av själv flyter, har en grad. Google översätt eller inte använda automatiserad översättning." Använd inte OCR-verktyg om du inte kan hantera dess resultat och granska det med som det står i källan, då de inte är tillräckligt korrekta för att ge trovärdiga resultat på egen hand.

För översättningar från andra språk borde du ha ett tillräckligt högt språkflyt för att förstå själva materialet. Var försiktig med att "laga" eller "förbättra" befintliga översättningar; de kan ha medvetet skrivits på det viset för att visa på ursprungliga källan. Om du undrar så bara fråga!

Grammatik/stavning

Använd alltid rätt grammatik, stavning och skiljetecken. Gör ditt bästa att se över det du skrivit innan du sparar sidan!

Översättning av sidoinnehåll

Transkribera text

Om du inte kan språket tillräckligt för att transkribera text från en bild, var då god och skriv bilden med en markering som lyder {{needstranslation|lang=ja|Anledning}} för japansk text. Ersätt "lang=ja" med vilken språkkod som kan appliceras ifall källtext är på ett annat språk (t.ex "lang=ko" för koreanska, "lang=fr" för franska, mm.) Ersätt "Anledning" med något beskrivande som "Debugginställningar behöver översättas" eller "Kanjin nere i bildens högra hörn behöver översättas".

Översätta text

Forstatt, om du inte är tillräckligt kunnig för att översätta texten kan du skriva det på sidan och markera det med {{needstranslation|lang=ja|Anledning}}, enligt reglerna ovan. Ersätt inte den ursprungliga texten som extraherades från spelet; visa istället både källtexten och dess översättning. Detta gäller även bildöversättningar.

Formateringstabeller för översättares användning

När det är möjligt så lägg till texten du vill ha översatt i en tabell, lämna en sida av det tom där översättningen kommer att hamna. Detta låter våra översättare fokusera sina förmågor på att översätta texten i fråga, istället för att spendera mer tid på att formatera texten så det tar bra plats på sidan.

Två exempeltabeller delas med nedan, men bidragare uppmuntras att anpassa och expandera dessa för att fullfölja uppgiften i fråga:

Code:
{|class="wikitable"
!Japanska
!Översättning
|-
|Japanskt text här
|(Lämna denna sida tom så översättare kan fylla i)
|-
|Japanskt text här
|
|-
|Japanskt text här
|
|}
Kod:
{|class="wikitable"
!Japanska
|-
|Japanesk text skrivs här
|-
!Översättning
|-
|(Tomrum för översättarna att fylla i)
|}

Översättning av hela sidor

För närvaro översätter vi några av TCRF:s huvudsidor (inklusive hjälpsidan, mallar, sidebars och framsida) till olika språk. Fastän vi precis börjat har några sidor också markerats för översättning. Om du skulle vilja hjälpa till, kontakta då GlitterBerri eller counterDiving.

Läs dessa riktlinjer innan du börjar översätta.

Läsningskrav

Innan du försöker använda wikins översättningsalternativ, så läs igenom dokumentationen för översättningstillägget.

Översättare krävs läsa åtminstone sidorna för översättningsinstruktioner och bästa tillfällen.

Översättningsadministratörer krävs också läsa sidans exempel på översättning.

Kategorier

Översätt inte utgivar och utvecklarnamn bara för att språken ska vara konsekventa. Se till att de inkluderade systemnamnen i Bobben matchar de i det befintliga kategoriet.

{{subpage}} Translation

När du översätter {{subpage}} mallen, ÖVERSÄTT INTE titeln (texten mellan de första och andra | markeringarna). Lägg istället till ett |tr= i slutet (innan }}) med den översatta titeln. {{subpage|Oanvänd text|tr=Texto sin usar}} blir till:

Blank.png
Texto sin usar

Dock länkar det till Help:Contents/Translation Rules/Oanvänd text (när det används på översatta sidor).

Tillfälliga översättningar

Alla översättningar som helt enkelt görs för att översätta sidhuvuden avskräcks högt, då det kan anses motsvara en tillfällig sida. Dessa kan raderas om inget mer än sidhuvuden har översatts efter en vecka.

Dokumentering

Dokumenteringsområdet i översättningsverktyget tillåter dig att lägga till anteckningar angående kontexten i en viss avdelning eller text inom det. Lägg märke till att dokumentationen du skriver här är global (det visas för alla språk i översättningsverktyget), så om du nämner något om ett särskilt språks översättning kommer det även att synas när det översätts till ett annat.

Användarsidans språkmall

För att hjälpa med kommunikationen mellan användare som talar olika språk kan en mall läggas till på din användarsida för att visa vilka språk du kan. Detaljerade användarinstruktioner finns på på Babeltilläggets sida.

Vi uppmuntrar alla användare som har någon grads förmåga i andraspråk att lägga till mallen över på sin användarsida. Ett enkelt exempel är som följande {{#label: en-N | ja-3 }}

Mallar

Istället för att översätta mallens titel, använd {{template/lang}} där template är namnet på den engelskspråkiga mallen och lang för språket som ska användas.

Nuvarande översättare

Dessa listade personer har listad sig själva som en översättare på wikin. Lämna gärna ett meddelande åt dem för att be om hjälp, men var även medveten om att deras tid kan vara begränsad och att de kanske inte kan svara på alla förfrågningar i tid. De är frivilligarbetare, precis som alla andra på wikin.

1468z - italienska
Bast - Upkeep & Maintenance, japanska
BreakingBenny - svenska
Comboy - japanska
Centaurio - polska
counterDiving - spanska
Edness - lettiska
Espyo - europeisk portugisiska
Enrospv - spanska
Gamma - spanska
GarfLarf - franska
GlitterBerri - japanska
Gordon CMB - ryska
inductor - japanska
inetidkm - koreanska
Laenthor - franka
LuigiBlood - franka
Luna - polska, franka (om du verkligen måste)
Mugg1991 - tyska
Paul Jensen - japanska
Sky Yoshi - japanska
‎SMWHackedHACK - braziliansk portugisiska
TempleofDreams - braziliansk portugisiska
Ticamus - franska
WaluigiBSOD - italienska
Yoxiz - franska
zerojay - franska

Sidor som behöver översättning

En uppdaterad lista med sidor taggade för översättning kan hittas på Category:Articles needing translation. Sidor som helt enkelt behöver läsas igenom eller som bara behöver få sina översättningar undersökta kan hittas på Category:Articles needing proofread

Kategori:Redigeringshjälp